microsoftimagine perspektywy2 bis
Smaller Default Larger

Microsoft Imagine Premium

microsoftimagine

Microsoft Imagine Premium jest programem firmy Microsoft skierowanym głównie do studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni.

Nasza szkoła jako jedyna szkoła w Pile i jedna z dwóch w Polsce bierze udział w tym programie.

Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych.

Dla firmy Microsoft jest to jedna z form popularyzacji własnego oprogramowania oraz forma pomocy w nauczeniu się technologii Microsoft.

Przystąpić do programu mogą jedynie uczniowie, studenci i pracownicy uczelni i szkół zarejestrowanych w programie. Nasi uczniowie Technikum Informatycznego również korzystają z oprogramowania dostępnego na platformie Dream Spark.

Link do  programu :

microsoftimagine