microsoftimagine perspektywy2 bis
Smaller Default Larger

Gratulacje dla naszych absolwentów informatyków

Nasi absolwenci po raz kolejny odnieśli duży sukces na egzaminie maturalnym z informatyki oraz egzaminie zawodowym.

Matura z informatyki

W roku szkolnym 2011/2012 egzamin maturalny z informatyki zdawało 17 absolwentów Technikum Informatycznego: 14 na poziomie podstawowym i 3 na poziomie rozszerzonym (oraz dodatkowo 2 absolwentów z poprzedniego rocznika). Stawia to naszą szkołę wśród 3 szkół z największą liczbą zdających maturę z informatyki w  województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim (czyli OKE Poznań) i wśród tych 3 szkół mieliśmy zdecydowanie najlepsze wyniki.

Wyniki w naszej szkole były znacznie lepsze niż w okręgu i w Polsce. Szczególnie dobre wyniki (czasami kilkakrotnie lepsze niż średnie wyniki w Polsce) nasi uczniowie osiągają w części drugiej – praktycznej, gdzie realizuje się zadania na komputerze, szczególnie w zakresie programowania i baz danych

Najlepsze wyniki w ZSP1

  • dla poziomu podstawowego - 98%
  • dla poziomu rozszerzonego -  92%.

Średnie wyniki:

  • dla poziomu podstawowego  53% (średnia dla Polski to 38%, dla OKE Poznań jest to ranga centylową 83 stanin 7 poziom wysoki)
  • dla poziomu rozszerzonego 79% (średnia dla Polski to 56%, dla OKE  Poznań jest to ranga centylową 91 stanin 8 – poziom bardzo wysoki).

Oprócz naszej szkoły, w Pile maturę z informatyki zdawało tylko 4 uczniów  z Technikum Zawodowego na Warsztatowej i 2 uczniów z I LO; ich średni wynik wyniósł ok.16%.

 

Egzamin zawodowy Technik Informatyk

Część pisemną zdało 56 osób z 62 zdających czyli 90%, część praktyczną zdały 54 osoby z 57 zdających – 95%. Kilka osób nie przyszło na jedną z części egzaminu i łącznie egzamin zawodowy zdało 81% zdających (50 z 62 zdających).

Na razie nie ma jeszcze oficjalnych średnich wyników EZ dla szkół, OKE i Polski, ale z naszego wyniku możemy być zadowoleni.

opracowała: Renata Nagiewicz