Smaller Default Larger

Akademia Sieci CISCO

Pilski Mechanik należy również do Akademii Sieci CISCO. Program Akademii Sieci CISCO skierowany jest głównie do uczniów starszych klas szkół pogimnazjalnych, studentów oraz osoby, które chcą uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. W skład Akademi Sieci CISCO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile wchodzą następujące programy:

CCNA - uczestnicy szkoleń realizowanych w ramach tego programu są przygotowani do samodzielnego projektowania, wdrażania i administrowania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi. Mogą też kształcić się dalej i uzyskiwać wyższe szczeble certyfikatów branżowych.

HP IT Essentials część I i II - zagadnienia tych szkoleń dotyczą sieciowych systemów operacyjnych (ang. Network Operating System, NOS). W szczególności uwaga skupiona jest na systemie Linux oraz Windows 2000. Kursy pozwalają zapoznać się z koncepcją modelu TCP/IP, konfiguracją usług sieciowych, uczą jak zabezpieczyć sieć i rozwiązywać zaistniałe problemy. Słuchacze studiów otrzymają podstawowa wiedzę z zakresu sieciowych systemów operacyjnych. Pozytywne zaliczenie kursu, skutkuje otrzymaniem stosownego międzynarodowego certyfikatu.

Zakres materiału obejmuje:

 • podstawy systemów operacyjnych
 • przegląd systemów operacyjnych firmy Microsoft
 • przegląd systemów UNIX i Linux
 • podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych
 • usługi sieciowe
 • sieciowe systemy operacyjne
 • instalacja systemów NOS
 • administracja systemami NOS (w tym zdalna administracja)
 • wykrywanie i usuwanie usterek
 • elementy bezpieczeństwa

Fundamentals of UNIX - przeznaczone są dla użytkowników systemów typu UNIX. Podczas szkolenia użytkownicy będą mogli zapoznać się z możliwościami administracji systemu UNIX, wykorzystując zarówno linię poleceń jak i środowisko graficzne. Szkolenie Fundamentals of UNIX przygotowuje do egzaminu certyfikującego CompTIA Linux+. Po pozytywnym zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Zdobyta wiedza będzie niezbędna do odniesienia sukcesu w nowoczesnych środowiskach opartych na stabilnych, wydajnych i niezawodnych systemach operacyjnych UNIX

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 •  poruszania się po strukturze plików i katalogów systemu
 •  używania poleceń i programów niezbędnych do codziennej pracy z systemem
 •  wykorzystania mechanizmów filtrów i potoków
 •  kontroli wykonania procesów
 •  konfigurowania indywidualnego środowiska pracy

Ukończenie kursu może zostać potwierdzone certyfikatem: