Smaller Default Larger

Plan Rad Pedagogicznych

Lp. Data Godzina Odpowiedzialny

Tematyka spotkań RP

1.

31.08.2017 r. 9:00 dyrektor Rada inauguracyjna.
2. 14.09.2016r.  18:00 dyrektor Zatwierdzenie rocznego planu pracy, plan nadzoru pedagogicznego.
3.  27.09.2017 r. 10:35  dyrektor   Zatwierdzenie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
4. 17.10.2017 r.. 18:00  dyrektor Rada szkoleniowa
5. 19.12.2017 r.  18:00 dyrektor Rada klasyfikacyjna klas maturalnych, sprawy bieżące.
6. 23.01.2018 r. 18:00  dyrektor Rada klasyfikacyjna klas I – III, sprawy bieżące
7. 30.01.2018 r.  17:10 dyrektor Analiza wyników i Planu Pracy Szkoły za I semestr
8. 27.03.2018 r. 18:00  dyrektor Rada szkoleniowa
9. 24.04.2018 r.  18:00 dyrektor Klasyfikacja klas maturalnych, sprawy bieżące.
10. 19.06.2018 r.  15:15 dyrektor Klasyfikacja klas I – III
11. 25.06.2018 r.  9:00 dyrektor Analiza wyników i planu pracy szkoły.