Smaller Default Larger

Plan Rad Pedagogicznych

Lp. Data Odpowiedzialny

Tematyka spotkań RP

1.

30.08.2016r. dyrektor Rada inauguracyjna.
2. 14.09.2016r.  dyrektor Zatwierdzenie rocznego planu pracy, plan nadzoru pedagogicznego.
3. 14.10.2016r. dyrektor Rada szkoleniowa
4. 20.12.2016r.  dyrektor Rada klasyfikacyjna klas maturalnych, sprawy bieżące.
5. 24.01.2017r. dyrektor Rada klasyfikacyjna klas I – III, sprawy bieżące
6. 14.02.2017r. dyrektor Analiza wyników i Planu Pracy Szkoły za I semestr
7. 21.03.2017r.  dyrektor Rada szkoleniowa
8. 25.04.2017r. dyrektor Klasyfikacja klas maturalnych, sprawy bieżące.
9. 20.06.2017r. dyrektor Klasyfikacja klas I – III
10. 27.06.2017r. dyrektor Analiza wyników i planu pracy szkoły.