Smaller Default Larger

Plan wywiadówek

Lp.

Data

Godzina

Klasa

Tematyka spotkań RP

1.

20.09.2017 r. 17:15 klasy: pierwsze drugie i trzecie

- spotkanie rodziców klas pierwszych
z dyrekcją szkoły
- sprawy organizacyjne

2.

20.09.2017 r. 18:00 klasy maturalne
+3S ZSZ
   - egzamin maturalny
- egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- sprawy organizacyjne

3.

25.09.2017 r. 17:00 wszystkie klasy
(wybrani przedstawiciele)
- spotkanie Prezydium Rady Rodziców z dyrektorem

4.

22.11.2017 r. 17:15 wszystkie klasy - wyniki nauczania, frekwencja, sprawy klasowe,
- propozycje ocen śródsemestralnych dla klas maturalnych

5.

03.01.2018 r. 17:15 Klasy I - III
klasy maturalne
 - propozycje ocen śródsemestralnych dla klas I – III,
- wyniki klasyfikacji I semestru dla klas maturalnych

6.

31.01.2018 r. 17:15 Klasy I - III

 - wyniki klasyfikacji I semestru

7.

07.02. 2018 r. 17:00 wszystkie klasy
(wybrani przedstawiciele)
- spotkanie Prezydium Rady Rodziców z  dyrektorem

8.

 04.04.2018 r. 17:15 wszystkie klasy - propozycje ocen śródsemestralnych dla klas maturalnych,
- oceny śródsemestralne, frekwencja, zachowanie – klasy I - III

9.

23.05.2018 r. 17:15 Klasy I - III

- propozycje ocen końcowych dla klas I – III,
- sprawy bieżące