tescorobotykaiprogramowanie

Szczęśliwe numerki dzisiaj to:

stypendia

 

 

 

biblioteka

Kącik Przedsiębiorcy

mikroporady

Smaller Default Larger

Rada Rodziców

Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności :
 •  pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
 • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 • na znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności
 • na znajomość regulaminów szkolnych i wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 • na uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci
 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły, określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców
 • opiniowanie statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
 • opiniowanie pracy nauczycieli i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.

Skład  Zarządu  Prezydium Rady Rodziców

 •     Wolny Andrzej - przewodniczący

 •     Andrzejewska Małgorzata - z-ca przewodniczącego

 •     Danielska-Konopacka Elżbieta - sekretarz

 •     Kuncewicz Barbara - członek
 •     Noweiski Artur - członek

 •     Wodzińska-Milcz Joanna - członek

Komisja Rewizyjna

 •    Niemiec Tomasz

 •    Półtorak Beata
 •    Spek Agnieszka

 •    Żurawicz Aneta

 

Roczna składka na RR wynosi - 50 złotych
Prosimy o wpłaty w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców

31 8937 0007 0015 5915 2000 0010 - Nadnotecki Bank Spółdzielczy O/Piła

 

Wykaz członków Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2016/2017

Klasa Wychowawca Członek Prezydium RR

1P Anna Zelent-Serówka  
1D Mirosława Kluczka  
1I Norbert Rataj  
1K Weronika Kończewska  
1R Anita Ziółkowska  
1M Ewa Wesołowska-Pietrusza  
     
2P Agnieszka Michałek Henryk Sas, Lidia Wójtowicz, Mariola Karbownik
2I Rafał Balcer Piotr Kozłowski, Angelika Zygmunt,
2K Renata Nagiewicz Małgorzata Janicka, Grażyna Mandziuk, Magdalena Gołaszewska
2M Anna Skrzypczak Agnieszka Spek, Joanna Grabska, Marek Czupak
     
3I Małgorzata Pieczora Halina Wołowicz, Ksenia Drzyzgiewicz, Andrzej Wolny
3K Katarzyna Pazdej Leonard Muller, Katarzyna Zwiernik, Grzegorz Michalski
3M Danuta Rosa Elżbieta Danielska-Konopacka, Wojciech Suchomski, Wojciech Łastowski
3D Monika Rejewska-Skiera Artur Noweiski, Małgorzata Cegła, Izabela Dynia
     
4N Krzysztof Kuczmyło Tomasz Niemiec, Robert Pszczółka, Anna Martenka
4M Michał Bobrowski Andrzejewska Małgorzata
4I Grzegorz Kondeja Waldemar Grela, Paweł Jaruga, Barbara Morella
4K Maciej Reinke Maciej Heisler, Wioleta Błaszak, Renata Stemler
     
1S Zbigniew Zieliński  
2S Krzysztof Kuczmyło Elżbieta Szłapak, Paulina Ostrowska, Andrzej Niedzielski
3S Stanisław Olechnowicz Grażyna Mrotek, Adam Połeć, Wioletta Podrucka