Smaller Default Larger

Kalendarz 2016/2017

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 1. 09. 2016 r.

2.

Zakończenie I semestru w klasach 4 technikum

 22.12.2016r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31.12.2016r.

4.

Zakończenie I semestru w klasach I-III

 27.01.2017r

5.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń-luty):

  • część pisemna

 

  •  12.01.2017r.
6.  Ferie zimowe  30.01 – 12.02.2017r.
7.  Wiosenna przerwa świąteczna  13 – 18.04.2017r
8. Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum  28.04.2017r. 
9. Egzamin maturalny:
  • część ustna  
  • część pisemna

 

  •  8-20.05.2017r.
  •  4-24.05.2017r.
10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja maj-lipiec):

  • część pisemna

 

  •  20.06.2017r.
11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
12. Ferie letnie  
13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 30.09.2016r. 70-lecie szkoły

 31.10.2016r. - poniedziałek przez 1 listopada

 12.01.2017r. – pisemny egzamin zawodowy w sesji zimowej

 2.05.2017r. – wtorek między świętami 1 i 3 maja

 4.05.2017r. – pisemny egzamin maturalny z j. polskiego

 5.05.2017r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki

 8.05.2017r. – pisemny egzamin maturalny z j. obcego nowożytnego

 16.06.2017r. – piątek po Bożym Ciele

 20.06.2017r. – pisemny egzamin zawodowy w sesji letniej