Smaller Default Larger

Kalendarz 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 04.09.2017

2.

Zakończenie I semestru w klasach 4 technikum

 22.12.2017

3.

Zimowa przerwa świąteczna

 23.12.2017 – 01.01.2018

4.

Zakończenie I semestru w klasach I-III

 26.01.2018

5.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń-luty):

 • część pisemna

 11.01.2018

6.  Ferie zimowe  12.02 – 25.02.2018
7.  Wiosenna przerwa świąteczna  29.03 – 03.04.2018
8. Zakończenie zajęć w klasach 4 technikum  27.04.2018
9. Egzamin maturalny:
 • część pisemna
 • część ustna

 

04.05 – 23.05.2018
05.05 – 25.05.2018

10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja maj-lipiec):

 • część pisemna

 19.06.2018

11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22.06.2018
12. Ferie letnie  23.06 -31.08.2018
13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 • 11.01.2018 – egzamin zawodowy pisemny w sesji zimowej,
 • 02.05.2018,
 • 04.05.2018 - egzaminy pisemne maturalne – j. polski,
 • 07.05.2018 - egzaminy pisemne maturalne – matematyka,
 • 08.05.2018 – egzaminy pisemne maturalne – j. angielski,
 • 01.06.2018 – piątek po „Bożym Ciele”,
 • 19.06.2018 - egzamin zawodowy pisemny w sesji letniej,
 • 30.04.2018 - dzień do odrobienia w terminie 14.04.2018