Smaller Default Larger

Srebrna Szkoła 2017

2017-srebrne-technikum-perspektywyJuż po raz kolejny zajęliśmy wysokie miejsce w rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy". W tym roku (2017) zdobyliśmy tytuł "Srebrnej Szkoły 2017". Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%), oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych , oraz System Informacji Oświatowej. Nasza Szkoła po raz kolejny została sklasyfikowana w rankingu najlepszych liceów i techników miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”. Na ponad 1800 szkół w kraju zostaliśmy sklasyfikowani na 187 miejscu w Polsce, 12 miejscu w Wielkopolsce i 1 miejsce na terenie powiatu pilskiego. Dzięki wysokim wynikom matur i egzaminów zawodowych jesteśmy najlepszym technikum w powiecie.