Smaller Default Larger

GŁOŚNE CZYTANIE " NA PODDASZU"

2Studenckie Koła Naukowe Miłośników Literatury i Filmu  oraz Dydaktyczno–Tłumaczeniowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile zorganizowało kolejną edycję KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA PROZY ANGIELSKOJĘZYZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, który odbył się13 grudnia 2017 r.w Galerii „Na poddaszu", w gmachu Biblioteki PWSZ przy ulicy Podchorążych 10.
Celem konkursu było zachęcenie młodego pokolenia do obcowania z literaturą oraz odnalezienia jej wysokich walorów artystycznych. Intencją organizatorów jest promowanie literatury brytyjskiej i amerykańskiej przy jednoczesnym usprawnianiu kompetencji komunikacyjnych  podczas publicznej prezentacji.W konkursie wzięło udział 3 uczniów naszej szkoły: Szyman Michalski i Karol Torbiński z klasy 4I oraz Tomasz Jurek z klasy 2K. Uczestnicy musieli wybrać dowolny fragment  prozy w wersji oryginalnej, którego prezentacja nie przekroczy 3 minut.

Wystąpienie uczestników było poprzedzone krótkim, jednominutowym uzasadnieniem dokonanego wyboru, w języku angielskim oraz przygotowaniem krótkiej prezentacji w formacie PowerPoint  (maks. 2 slajdy) z informacją w języku angielskim o autorze i jego twórczości, ewentualnie o prezentowanym utworze.
Jury, w którego skład weszli nauczyciele fonetyki i literatury  oraz przedstawiciele studentów PWSZ poddali ocenie elementy kreujące  ogólny odbiór prezentacji, tj. wybór, uzasadnienie i stopień trudności czytanego fragmentu, wymowę oraz modulację głosu czytających.
W tym roku uczestników było więcej niż latach poprzednich, a poziom był naprawdę bardzo wysoki. Naszym uczestnikom nie udał się stanąć na podium jednak ich wystąpienia nie odbiegały poziomem od pozostałych uczestników. Uczniowie naprawdę godnie reprezentowali naszą  szkołę.

Katarzyna Szmiłyk

1     3     4