Smaller Default Larger

Powstanie Wielkopolskie

schowek01Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, było ważnym wydarzeniem dla Polski, a szczególnie dla nas – mieszkańców Wielkopolski. Powstanie to było odpowiedzią na demonstracje niemieckie przeciwko przyjazdowi Ignacego Jana Paderewskiego. Celem zrywu było uwolnienie Wielkopolski od Niemców. Wojska powstańcze stoczyły ciężkie walki m.in. pod Rawiczem i Lesznem. Do 15 stycznia 1919r. wojska te wyzwoliły prawie całą Wielkopolskę, z wyjątkiem północno- zachodnich i południowych obrzeży prowincji poznańskiej. Było to jedno z czterech zwycięskich powstań w dziejach Polski. Umożliwiło ono realizacje wszystkich zamierzonych celów.
Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę jak ważną rolę odegrały w tym zrywie niepodległościowym kobiety. W tamtych czasach były one istotnym uzupełnieniem dla wybitnych męskich przedstawicieli. Pomimo tego, że ówczesne dziewczyny nie walczyły z bronią w ręku, to jednak poprzez swoją patriotyczną postawę i działalność, chlubnie przyczyniły się do zwycięstwa.

W Wielkopolskich domach nauczały one katechizmu, modlitw w języku polskim, przechowywały pamiątki związane z wolnym krajem, godła i barwy narodowe, a także przedmioty świadczące o udziale członków ich rodzin w powstaniu.  Dodatkowo panie zaczęły angażować się w ruchy patriotyczno-niepodległościowe, które mimo represji przybierały coraz bardziej zorganizowanej formy. Najliczniej kobiety brały udział w służbach sanitarnych i szpitalnych. Udzielały one pierwszej pomocy rannym powstańcom, transportowały ich do szpitali polowych lub do punktów opatrunkowych. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku. Zdobycze powstańców zatwierdził rozejm w Trewirze. Do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. Powstanie zakończyło się sukcesem również za sprawą wielkopolskich kobiet.

SU
Igor Sądej 2M