Smaller Default Larger

Informacja dla maturzystów

Przypominam maturzystom o terminie wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 25.05.2018 r. (odbiór w sekretariacie szkoły). Dyplom uzyskują uczniowie, którzy ukończyli szkołę i zdali egzamin z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu.
Uczniowie, którzy w sesji czerwiec – lipiec 2018 przystąpią do egzaminu poprawkowego z kwalifikacji, informację o wyniku egzaminu otrzymają 31.08.2018 r. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu występują indywidualnie do OKE o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, składając wniosek o wydanie dyplomu.
Szczegółowe informacje odnaleźć można w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018” dostępnej na stronie OKE, jak również na stronie naszej szkoły.

Szczegółowe informacje: Hanna Ciesielska