Smaller Default Larger

Loginy i hasła umożliwiające dostęp do wyników egzaminów: egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została przez OKE zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem szkoły.

Uczniowie klas I – III wydrukowane loginy i hasła otrzymają na zakończeniu roku szkolnego od wychowawców, natomiast absolwenci mogą odebrać loginy i hasła w sekretariacie szkoły.
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br.
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br.

Login i hasło zdającego, wspólne dla wszystkich egzaminów, które zdawał w bieżącym roku, umożliwia wgląd do aktualnie opublikowanych wyników.

Hanna Ciesielska